Facebook
Napisz do nas
Česky
Deutsch
English
Polski
Sportovní areál Harrachov a.s.
INFO

Kolejka linowa czynna w godzinach 8:00 - 16:00.
Wyciąg narciarski Doplik czynny w godz. 00:00 - 00:00.
Jazdy wieczorne Doplik 00:00 - 00:00.
Uwaga: w czasie między godz. 00:00 -00:00 przerwa przeznaczona na przygotowanie trasy zjazdowej

skipass online

We wszystkich kasach obok dolnych stacji kolejek linowych można wykupić pełny sortyment biletów /karnetów/ według cenniku, tu też można wykupić bilety ze zniżką. We wszystkich kasach, obok dolnych stacji LD, czyli kolejek linowych można płacić kartą kredytową. U obsługi wyciągu narciarskiego Doplik można wykupić tylko następujące bilety /karnety/ bilet na 7 przejazdów i bilet na jazdy wieczorne. Nie można tu korzystać ze zniżki. Na karty chipowe są każdorazowo ładowane karnety 8-godzinne i kilkudniowe. Pozostałe karnety czasowe dostępne są na życzenie. Kaucja zwrotna za kartę chipową wynosi 50 koron czeskich.

Po zamknięciu kas kartę można oddać w automacie przy kasie głównej, w szkołach narciarskich, wypożyczalniach oraz restauracjach przy dolnych stacjach.

INFO

Cennik zima 2020 / 2021

Záloha na čipovou kartu

SEZON GŁÓWNY

19.12. 2020 - 7.3. 2021

SEZON POŚREDNI

1.12.2020 - 18.12. 2020
8.3. 2021 - 10.4. 2020
DOROŚLI
od 18 lat
MŁODZIEŻ
14 - 17
DZIECI
6 - 13 lat
DOROŚLI
od 18 lat
MŁODZIEŻ
14 - 17
DZIECI
6 - 13 lat
JEDNODNIOWE KARNETY CZASOWE
2 godziny
420,- +50
380,- +50
290,- +50
380,- +50
340,- +50
260,- +50
3 godziny
520,- +50
470,- +50
360,- +50-
470,- +50
420,- +50
320,- +50
4 godziny
620,- +50
560,- +50
430,- +50
560,- +50
500,- +50
390,- +50
KARNETY CZASOWE PO POŁUDNIU
12:00 - 16:00
550,- +50
500,- +50
380,- +50
490,- +50
450,- +50
340,- +50
13:00 - 16:00
450,- +50
410,- +50
310,- +50
400,- +50
370,- +50
280,- +50
14:00 - 16:00
370,- +50
330,- +50
260,- +50
330,- +50
300,- +50
230,- +50
KOMBI SEZON - 10 godzin w sezonie
5 godzin/dzień
690,- +50
620,- +50
480,- +50
620,- +50
560,- +50
460,- +50
10 godzin/sezon
1 900,- +50
1 710,- +50
1 330,- +50
1 900,- +50
1 710,- +50
1 330,- +50

DOROŚLI
od 18 lat
MŁODZIEŻ
14 - 17
DZIECI
6 - 13 lat
DOROŚLI
od 18 lat
MŁODZIEŻ
14 - 17
DZIECI
6 - 13 lat
KARNETY KILKUDNIOWE
2 dni
1 370,- +50
1 230,- +50
960,- +50
1 230,- +50
1 110,- +50
860,- +50
3 dni
2 000,- +50
1 800,- +50
1 400,- +50
1 800,- +50
1 620,- +50
1 260,- +50
4 dni
2 600,- +50
2 340,- +50
1 820,- +50
2 340,- +50
2 110,- +50
1 640,- +50
5 dni
3 200,- +50
2 880,- +50
2 240,- +50
2 880,- +50
2 590,- +50
2 020,- +50
6 dni
3 800,- +50
3 420,- +50
2 660,- +50
3 420,- +50
3 080,- +50
2 390,- +50
4 dni z 7
2 800,- +50
2 520,- +50
1 960,- +50
2 520,- +50
2 270,- +50
1 760,- +50

KARNETY PUNKTOWE
150 punktów
420,- +50
380,- +50
290,- +50
420,- +50
380,- +50
290,- +50
300 punktów
770,- +50
690,- +50
540,- +50
770,- +50
690,- +50
540,- +50
600 punktów
1 260,- +50
1 130,- +50
880,- +50
1 260,-+50
1 130,-+50
880,-+50
PUNKTY ODLICZANE ZA 1 PRZEJAZD
WYCIĄG LV Dopplik
5 punktów
KOLEJ LINOWA
30 punktów
PRZEJAZD JEDNORAZOWY (na liczbę punktów lub bilet jednorazowy.)
Kolej linowa
90,-
80,-
60,-
90,-
80,-
60,-

BILETY TYLKO NA LV DOPLIK
WIECZOROWA JAZDA
270,- +50
270,- +50
270,- +50
270,- +50
270,- +50
270,- +50
7 jazd
100,-
100,-
100,-
100,-
100,-
100,-
16:25 - 16:50 może być przerwa techniczna przeznaczona na przygotowanie trasy zjazdowejvu trati

Pakiet rodzinny (Dorośli + Dzieci 6-13 lat)
2 + 1
2 + 2
1 + 1
1 + 2
2 + 1
2 + 2
1 + 1
1 + 2
2 dni
 
3 460,-
+150
4 180,-
+200
2 090,-
+100
2 810,-
+150
3 110,-
+150
3 750,-
+200
1 880,-
+100
2 520,-
+150
3 dni
 
5 050,-
+150
6 100,-
+200
3 050,-
+100
4 100,-
+150
4 550,-
+150
5 490,-
+200
2 750,-
+100
3 690,-
+150
4 dni
 
6 570,-
+150
7 930,-
+200
3 970,-
+100
5 330,-
+150
5 910,-
+150
7 140,-
+200
3 570,-
+100
4 800,-
+150
5 dni
 
8 080,-
+150
9 760,-
+200
4 880,-
+100
6 560,-
+150
7 280,-
+150
8 790,-
+200
4 400,-
+100
5 910,-
+150
6 dni
 
9 600,-
+150
11 590,-
+200
5 800,-
+100
7 790,-
+150
8 630,-
+150
10 430,-
+200
5 210,-
+100
7 000,-
+150

DOROŚLI
od 18 lat
MŁODZIEŻ
14 - 17
DZIECI
6 - 13 lat
DOROŚLI
od 18 lat
MŁODZIEŻ
14 - 17
DZIECI
6 - 13 lat
KARNETY SEZONOWE
12dni w sezonie
7 500- +50
6 750,- +50
5 250,- +50
7 500,- +50
6 750,- +50
5 250,- +50

rabat z Harrachov Card.

Na karty chipowe są każdorazowo ładowane karnety 8-godzinne i kilkudniowe. Pozostałe karnety czasowe dostępne są na życzenie. Kaucja zwrotna za kartę chipową wynosi 50 koron czeskich. Po zamknięciu kas kartę można oddać w automacie przy kasie głównej kolei linowej Delta lub w szkołach narciarskich, wypożyczalniach oraz restauracjach przy dolnych stacjach kolei linowej.

W sezonie zimowym jest możliwy przewóz podróżujących wyłącznie z nartami lub snowboardem na nogach.

CZYNNE

 • Kasy główne 07:30 - 16:00
  - po godz. 16:00 karty chipowe można oddać w automacie znajdującym się obok głównej kasy oraz w innych punktach, zakup karnetu punktowego na jazdy wieczorne możliwy na kolei linowej Doplik
 • Koleje linowe Alfa, Delta 08:00 - 16:00
 • Wyciąg narciarski Doplik 00:00 - 00:00
 • Jazdy wieczorne Doplik 00:00 - 00:00
  Główny sezon - jazdy nocne: 16.00-20.00
  Sezon pośredni - jazdy nocne: Wyciąg może być nieczynny lub funkcjonować wograniczonym lub skróconym czasie.
  Uwaga:
  W godzinach 16:25-16:50 może nastąpić przerwa na wyciągu Doplík przeznaczona na techniczne przygotowanie trasy zjazdowej, która ujęta jest w cenie biletu.
 • W kasie pomocniczej można u obsługi wyciągu Doplík kupić tylko 2 rodzaje biletów, bilet na 7 przejazdów w cenie 100 CZK i bilet na jazdy wieczorne w cenie 270 CZK.


KARNETY PUNKTOWE

 • Podczas przechodzenia przez bramki obrotowe prosimy o sprawdzenie aktualnego stanu punktów.
 • Punkty na karnecie, które nie wystarczają już na jedną jazdę, zostaną automatycznie doliczone do następnego karnetu. Jeżeli nie zostanie skasowany kolejny karnet, bramka nie umożliwi przejścia.
 • Karnety punktowe są sprzedawane w wartościach zgodnie z cennikiem lub w wartościach opcjonalnych od 30 do 600 punktów.
 • Karta czipowa na bilety punktowe wyposażona jest w blokadę czasową wynoszącą 1 minutę, w czasie której nie można jej ponownie użyć!!! Uwaga - zmiana w stosunku do poprzednich sezonów.
 • Karnet punktowy jest ważny przez jeden sezon.

KOMBI SEZON - 10 godzin w sezonie

 • Z biletu można korzystać przez dowolne 10 godzin w sezonie.
 • Ważne przez cały sezon po 60 minutach bloków.
 • Z biletu odliczana jest każdorazowo każda nowa rozpoczęta godzina po przyłożeniu do turnikietu.
 • Minimalny odliczany czas wynosi 1 godzinę.


DZIECI

 • Za dzieci uważane są osoby w wieku od 6 do 13 lat.
 • Za młodzież uważane są osoby w wieku od 14 do 17 lat.
 • Przejazd dziecka do lat 6 w towarzystwie rodzica jeżdzącego na nartach lub osoby powyżej 15. roku życia jest bezpłatny.
 • Każde kolejne dziecko, które zajmuje samodzielne miejsce na wyciągu/kolei lub dziecko jeżdżące samodzielnie na nartach, musi posiadać ważny bilet.


KARTY CHIPOWE

 • Na karty czipowe wydawane są wszystkie rodzaje biletów oprócz przejazdu pojedynczego. Kaucja zwrotna za kartę czipową wynosi 50 CZK.
 • Po zamknięciu kas kartę można oddać w automacie przy kasie głównej kolei linowej Delta lub w szkołach narciarskich, wypożyczalniach oraz restauracjach przy dolnych stacjach kolei linowej.

Wyciąg z regulaminu

 • Pasażerowie są zobowiązani podczas wsiadania, transportu oraz wysiadania zachowywać się tak, aby nie spowodował niebezpieczeństwo sobie ani dla pozostałych pasażerów.
 • Wykupieniem karnetu /biletu/ i wykorzystaniem prawa do przewozu pasażer zobowiązuje się respektować umowne warunki przewozowe, wskazówki dla pasażerów, wskazówki pracowników obsługi urządzenia przewozowego oraz wskazówki wyrażone za pomocą znaków (piktogramów).
 • Osoba posiadająca karnet /bilet/ zobowiązana jest przedstawić go na prośbę do kontroli pracownikom obsługi urządzenia przewozowego.
 • Rekompensata niewykorzystanych karnetów /biletów/ jest możliwa tylko w przypadku, gdy przepustowość urządzeń przewozowych spadnie poniżej 50%% na czas dłuższy niż 1,5 godziny. Za zgubione karnety /bilety/ rekompensata nie przysługuje.
 • Każdy użytkownik, który wstępuje na trasy narciarskie, porusza się po nich na własne niebezpieczeństwo i zobowiązany jest zachowywać się tak, aby nie spowodował niebezpieczeństwa dla siebie ani innych użytkowników lub nie wyrządził mu szkody. Zobowiązany jest przy tym respektować zasady bezpiecznego poruszania się po trasach narciarskich.
 • Wiążące zasady, instrukcje i warunki użytkowania urządzeń transportowych oraz nartostrad są opublikowane w kasach i są do dyspozycji u kierownika operacyjnego. W przypadku ich niedotrzymywania, przede wszystkim w przypadku poruszania się poza wyznaczonymi trasami zjazdowymi, administrator zastrzega sobie prawo wykluczenia takiego uczestnika z przewozu.


RABATY NA KARNETY

 • Z rabatu od 10%-20% można korzystać wyłącznie na podstawie karty gościa (niebieskiej) lub odpłatnej karty (złotej) Harrachov Card...
  - jednodniowe karnety czasowe 10%
  - pojedynczy przejazd 10%
  - karnety kilkudniowe 15%
  - karnety punktowe 20%
 • Na podstawie marketingowej karty (złotej) Harrachov Card można korzystać wyłącznie z 20%% rabatu na karnety punktowe.
 • Kartę Harrachov Card.. może bezpłatnie zdobyć każda osoba odwiedzająca Harrachov w swoim obiekcie noclegowym, który zrzeszony jest w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Turystyki w Harrachovie [Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Harrachově]. Odpłatną kartę Harrachov Card można kupić w wybranych punktach sprzedaży lub online.
 • Kartę marketingową można zdobyć u partnerów Harrachov Card (Billa, levnelyze, Topnarty, E-ski)
 • Rodzinne kilkudniowe - 1+1, 1+2, 2+1, 2+2. Pakiety zawierają 1 lub 2 pełnopłatne karnety dla dorosłych oraz 1 lub 2 karnety dziecięce ze zniżką 25%. Pakiety rodzinne można w trakcie sezonu kupić w ramach asortymentu karnetów kilkudniowych.
 • Rabaty udzielane są wyłącznie w głównych kasach przy dolnych stacjach kolei linowych.
 • Nadzwyczajnych rabatów możemy udzielić na podstawie uzasadnionego wniosku złożonego na piśmie dostarczonego do siedziby firmy w dniach roboczych w godzinach od 8.00 do 15.00.
 • Rabaty nie są udzielane na karnety w obniżonej cenie, pakiety rodzinne (można korzystać wyłącznie z jednego rabatu, zniżki nie sumusją się)

Kontakt


Sportovní areál Harrachov a.s.
Harrachov 225, 512 46 Harrachov
PO BOX: 42
e-mail:areal@harrachov.cz
tel: 00420 481 529 353

Slevy

Harrachov card
Copyright: MS 2011 - 2016 (c)