Facebook
Napište nám
Česky
Deutsch
English
Polski
Sportovní areál Harrachov a.s.
INFO
  • Horské sportovní a rekreaèní støedisko.
  • Harrachov nabízí velkou ubytovací kapacitu v nìkolika hotelech nebo malých penzionech.
  • Je zde velký výbìr gastronomických slu¾eb.
  • Najdete zde spoustu pøíle¾itostí k vyu¾ití volného èasu. Turistika, cyklistika, bobová dráha, muzea, sklárna a pod.
  • V zimním období ly¾ování, snowboarding, skoky a lety na ly¾ích.
  • Okolí Harrachova láká spousty zajímávých míst. Mumlavské vodopády, horské boudy a jiné pøírodní úkazy západních Krkono¹.

Město Harrachov

GPS: Loc: 50°46'21.521"N, 15°25'32.398"E

Harrachov je situován v západní části Krkonoš na rozhraní s Jizerskými horami v údolí řeky Mumlavy. Jeho horské klimatické podmínky zpùsobené uzavřením jižní strany Čertovou horou a relativní otevřenosti ze severních směrù Novosvětským prùsmykem ho předurčují jako středisko zimních sportù a rekreace. I když nadmořská výška 680m (u kostela) není nijak ohromující, přesto je něco pravdy na tvrzení starousedlíkù, že v Harrachově je pùl roku chladno a pùl roku zima.

Harrachov

Díky této konfiguraci terénu, které jsou zároveò vhodné jako lyžařské terény, vyrostl Harrachov postupně i ve světě známé lyžařské centrum, poskytující služby pro zimní sporty na vysoké úrovni.

Harrachov mùže nabídnout řadu sjezdových tratí s umělým zasněžováním s Čertovy hory rùzných obtížností, s dvěma čtyřsedačkovými lanovkami až na vrchol, mnoho kilometrù udržovaných běžeckých tratí a cest až na hřebeny Krkonoš, řadu cvičných prostorù pro lyžařské začátečníky a děti, mnoho lyžařských škol se zkušenými učiteli lyžování, mnoho pùjčoven sportovního nářadí a podobně.

Pro skoky na lyžích je jako jediný v České republice a málokteré středisko ve světě, vybaven kompletní sestavou osmi skokanských mùstkù. Od nejmenšího s 8 metrovým kritickým bodem pro 5ti-leté caparty, až po mamutí mùstek K185, umožòující lety do vzdálenosti přes dvěstě metru, pro opravdové vrcholové sportovce a odvážlivce.

Harrachov

Pro ubytovací služby má Harrachov k dispozici více jak 6.000 lùžek rùzných kategorií od hotelù přes pensiony až po ubytováni v soukromí, více jak 60 hotelù a restaurací zajiš»ují gastronomické služby. Podle přísloví " Nejen chlebem živ je člověk" nabízí Harrachov mimo zimní sporty řadu dalších pohybových i kulturních aktivit. K zhlédnutí je i muzeum sportu o sportovním dění v Harrachově, muzeum skla s historickou sbírkou výrobkù zdejší sklárny. Návštěvu lze propojit s prohlídkou výroby skla ve zdejší huti a nově i s prohlídkou začátkem roku 2002 otevřeného pivovaru a samozřejmě s ochutnávkou produktù.

Harrachov
Přes převažující zimní nabídku nezklame Harrachov své návštěvníky jistě ani v létě. Velká nabídka turistických a cykloturistických výletù do Krkonoš a Jizerských hor včetně jejich polských částí je velice lákavá. Nově otevřené turistické hraniční přechody u Vosecké boudy a na Mýtinách velice usnadnily plánování krásných do té doby nerealizovatelných výletù. A komu se nechce na kole šlapat příliš do kopce, ten mùže vyřešit svùj problém pomocí lanovky. Vyjede lanovkou na Čertovu horu a pak mùže jet rùznými trasami dolù s kopce. Letní koupání je taky možné, ale v horských bystřinách a i v koupališti je po většinu času koupání jen pro otužilé.


A jak do Harrachova? Není nic snazšího. Autem po silnici I/10 z Prahy přes Mladou Boleslav, Turnov a Tanvald. Od Hradce Králového na Jičín, Horka u St. Paky, Jilemnici a dále po silnici I/14 do Harrachova. Od Liberce po silnici I/14 do Harrachova. Vlakem do stanice Harrachov, kde je v letní i zimní sezóně autobusový spoj do Harrachova. Autobusem je pravidelné linkové spojení z Prahy, Brna a Liberce.

Harrachov
Harrachov

Na Vaší návštěvu se těší Sportovní areál Harrachov a.s.

Oficiální stránky města Harrachov:

Kontakt


Sportovní areál Harrachov a.s.
Harrachov 225, 512 46 Harrachov
PO BOX: 42
e-mail:areal@skiareal.com
tel: 00420 481 529 353

Slevy

Harrachov card
Copyright: MS 2011 - 2016 (c)