Facebook
Napište nám
Česky
Deutsch
English
Polski
Sportovní areál Harrachov a.s.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Dopravu na Čertovu horu zajišťují dvě čtyøsedačkové lanovky. Lanovka Harrachov-Čertova hora (Delta) v centru a lanovka Rý¾oviště-Čertova hora (Alfa).

Asi 200 m od lanové dráhy Delta směrem k areálu velkých mùstkù se nachází LV Doplik. LV Doplik je umístěn na nejmírnější spodní části sjezdovky Červené II,
a proto je vhodný hlavně pro začátečníky, děti nebo pro méně zdatné ly¾aøe.

Další lanovkou v Harrachově je lanovka Mùstky. Ta slou¾í k pøepravě skokanù a technikù na nájezdové vě¾e mùstkù v době závodù.

Večerní ly¾ování je provozováno na LV Doplik.

FOTOGALERIE
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov

Lanovky a vleky v Harrachově

Lanová dráha Harrachov - Čertova hora ( DELTA )

V PROVOZU
PROVOZNÍ DOBA: 00:00 - 00:00
Délka 1 303 m
Pøevýšení: 357 m
Pøepravní kapacita: 1 800 osob/hod
Odečet bodù: 30 bodù
GPS: 50°46'21.521"N, 15°25'32.398"E
+420 481 528 151

Pùvodní dvousedačková lanová dráha Delta vznikla v roce 1983 pøed Mistrovstvím světa v letech na ly¾ích. Měla dvě mezistanice, které zajišťovaly v době závodù dopravu skokanù na nájezdovou vě¾ mamutího mùstku. Po bezmála dvaceti letech nahradila starou lanovku nová. Funguje spolehlivě od roku 2002 a¾ dodnes. Je čtyøsedačková a má nástupní koberec. V zimním období zajišťuje pøepravu ly¾aøù na sjezdovky, v letním období pak pøepravu pěších turistù a cyklistù na 1020 metrù vysokou Čertovu horu.


Lanová dráha Rý¾oviště - Čertova hora ( ALFA )

Lanová dráha Rý¾oviště - Čertova hora ( ALFA )
MIMO PROVOZ
PROVOZNÍ DOBA: 08:00 - 00:00
Délka 900 m
Pøevýšení: 298 m
Pøepravní kapacita: 2 150 osob/hod
Odečet bodù: 30 bodù
GPS: 50°45'52.399"N, 15°26'33.696"E
+420 481 529 611

Lanová dráha Alfa nahradila na konci 20. století pùvodní vleky v Rý¾ovišti. Sportovní areál ji spustil v roce 1997 a tehdy šlo o jedinou čtyøsedačkovou lanovku v Harrachově. Technologie dodala francouská firma Poma Galski. Lanovka s nástupní m kobercem jezdí pouze v zimě.


Ly¾aøský vlek Doplik

Ly¾aøský vlek Doplik
MIMO PROVOZ
PROVOZNÍ DOBA: 00:00 - 00:00
VEČERNÍ LY®OVÁNÍ:
Délka 400 m
Pøevýšení: 76 m
Pøepravní kapacita: 450 osob/hod
Odečet bodù: 5 bodù
GPS: 50°46'12.257"N, 15°25'33.935"E
+420 481 528 151

Vlek Doplik stojí na nejmírnější části sjezdovky Červené II v centru Harrachova. Pøes den slou¾í začínajícím, méně zdatným ly¾aøùm a dětem. Poté, co pøed setměním pøestanou jezdit lanovky, obstarává Doplik večerní ly¾ování.


Ly¾aøský vlek Zákoutí

Ly¾aøský vlek Zákoutí
MIMO PROVOZ
PROVOZNÍ DOBA: 00:00 - 00:00
VEČERNÍ LY®OVÁNÍ: 00:00 - 00:00
Délka 200 m
Pøevýšení: 40 m
Pøepravní kapacita: 450 osob/hod
Odečet bodù: 5 bodù
GPS: 50°46'28.554"N, 15°26'2.979"E
+420 608 276 082

Ly¾aøský vlek ve skiareálu Zákoutí. Nachází se na svahu nad koupalištěm v lokalitě Zákoutí. Nabízí denní a večerní ly¾ování.


Ly¾aøský vlek Amálka

Ly¾aøský vlek Amálka
MIMO PROVOZ
PROVOZNÍ DOBA: 00:00 - 00:00
VEČERNÍ LY®OVÁNÍ: 00:00 - 00:00
Délka 360 m
Pøevýšení: 100 m
Pøepravní kapacita: 550 osob/hod
Odečet bodù: 7 bodù
GPS: 50°45'38.554"N, 15°26'42.028"E
+481 529 635

LNachází se na Rý¾ovišti vedle hotelu Fit-Fun. Je pøístupný z Modré sjezdovky. Jezdí ve dne i večer.


Lanová dráha Skokanské mùstky

Lanová dráha Skokanské mùstky
MIMO PROVOZ
PROVOZNÍ DOBA: 0:00-0:00
Délka 505 m
Pøevýšení: 165 m
Pøepravní kapacita: 450 osob/hod
GPS: 50°46'9.161"N, 15°25'37.302"E
+420 481 528 151

Lanová dráha Mùstky byla postavena v roce 2001, jako první etapa pøestavby lanové dráhy Delta. Nová lanovka u¾ nepočítala s mezistanicemi v oblasti skokanských mùstkù a tak bylo zapotøebí vyøešit obslu¾nost areálu mùstkù. Proto se v této oblasti vybudovala jednosedačková lanovka určená pro závodníky a poøadatelé závodù ve skoku na ly¾ích.

Kontakt


Sportovní areál Harrachov a.s.
Harrachov 225, 512 46 Harrachov
PO BOX: 42
e-mail:areal@harrachov.cz
tel: 00420 481 529 353

Slevy

Harrachov card
Copyright: MS 2011 - 2016 (c)