f1D-0SKVGiA hHpw1YZTd6E
Facebook
Napište nám
Česky
Deutsch
English
Polski
Sportovní areál Harrachov a.s.

INFO

Nemáte čas na celodenní výlet do hor?
Chcete vyzkoušet skialpy a nevíte kam vyrazit?
Vyberte si jednu z pěti navržených tras.
Všechny trasy snadno dostupné z Harrachova.
Trasy vhodné pro začínající i pokročilé skialpinisty.
Nenáročné trasy zimní přírodou.
Trasy nejsou v terénu vyznačené a vyhrazené, jsou po cestách volně přístupných veřejnosti.
Prosíme o ohleduplnost vůči běžkařům a pěším turistům. Uvolněte běžkařům cestu při sjezdu a nevstupujte do běžecké stopy.
 

Trasy 1 až 4 začínají na běžeckém stadionu a zavedou vás na Čertovu horu do výšky 1020 m.n.m. nebo k vodopádům v údolí Mumlavy .
Trasa 5 začíná u marketu Norma a vede málo frekventovaným údolím říčky Kamenice až pod vrchol Jakšína do výšky 1055 m.n.m..

MAPA TRAS

Skialpinistické trasy v Harrachově - mapa
FOTOGALERIE
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov

Skialpinistické trasy v okolí Harrachova

Trasa 1 - Na Čertovu horu kolem mamutího můstku

Mapa skialp - Harrachov
Převýšení 344 m
Délka 2,96 km

Trasa začíná na běžeckém stadionu, u hotelu Skicentum přechází po mostě řeku Mumlavu, asi 100 m za mostem odbočuje vlevo do kopce až na dojezd areálu velkých skokanských můstků. Pokračuje strmým stoupáním vlevo od skokanských můstků, nad věží rozhodčích se zanoří do lesa a klikatou pěšinou vystoupá až pod nájezdovou věž. Odtud pokračuje již mírnějším stoupáním až do ohybu sjezdovky Červená II. Zde je třeba s největší opatrností překřížit sjezdovku do místa, kde navazuje na trasu 2. Odtud je možné pokračovat s návratem do Harrachova ve čtyřech variantách:

  • a) Sjet po sjezdovce zpět do Harrachova
  • b) sjet po trase 2 v protisměru přes běžecké tratě zpět do Harrachova
  • c) pokračovat dále v souběhu s trasou 2 na vrchol Čertovy hory a sjet po kterékoliv sjezdovce do Harrachova či Rýžoviště - pokud jsou pod sněhem a nejsou uzavřeny například kvůli zasněžování nebo rolbování. Od dolní stanice lanovky v Rýžovišti se lze vrátit do výchozího bodu po prvním úsek trasy č. 3 v protisměru.
  • d) Pokračovat na místo křížení s modrou sjezdovkou v souběhu s trasou 2 a dále po trase 3 v protisměru přes Studenov a Rýžoviště zpět do Harrachova.

Trasa 2 - Na Čertovu horu přes běžecké tratě

Mapa skialp - Harrachov
Převýšení 352 m
Délka 5,5 km

Trasa začíná na běžeckém stadionu, u hotelu Skicentrum přechází po mostě řeku Mumlavu a dále cca po 300m přechází opět po mostě dojezd sjezdové tratě Červená II. Hned za tímto přemostěním se nalézá křižovatka běžeckých tratí. Naše trasa pokračuje druhou tratí zleva, tedy zpočátku rovně a poté vytrvalým stoupáním po běžeckých tratích, kříží Pilskou cestu, na dalším křížení s Janovou cestou pokračuje po Janově cestě stále do kopce až na rozcestí s přístřeškem Na Kamlu. Zde se stáčí ostře vlevo a po krátkém klesání opět mírně stoupá až na okraj sjezdové trati Červená II. Zde je možné trasu zkrátit a vrátit se po této sjezdovce zpět do Harrachova. Ti zdatnější zde ještě na sjezdovku nevstupují a pokračují v souběhu s trasou 1 ostře vpravo po vrstevnicové cestě až na křížení s modrou sjezdovku. Po té již vystoupají na vrchol Čertovy hory, kde se mohou odměnit a doplnit síly   v některém ze zdejších dvou bufetů. Jsou otevřeny, pokud jsou lanovky v provozu, zpravidla denně od 8:30 do 15:30. Návrat do Harrachova je možný ve 4 variantách, uvedených v popisu trasy č.1


Trasa 3 - Na Čertovu horu přes Studenov

Mapa skialp - Harrachov
Převýšení 350 m
Délka 2,96 km

Trasa začíná na běžeckém stadionu, obchází dojezd středních skokanských můstků a míjí letní pumptrackovou dráhu. Za restaurací a vinárnou Pod Čer»ákem překonává po mostě Ryzí potok a po překonání krátkého strmého břehu se napojuje na trasu plynovodu. Po ní pokračuje mírným stoupáním, až se napojí na  cestou vedoucí z Rýžoviště do areálu velkých skokanských můstků. Po té se krátkým mírným sjezdem dostává k dolní stanci lanové dráhy Rýžoviště- Čertova hora. Pokud je lanovka v provozu, nabízí se možnost občerstvení u zdejších bufetů. Odtud trasa obchází bývalý Sporthotel Rýžoviště a napojuje se na cestu vedoucí šikmo svahem vzhůru na Studenov, cestou je třeba s opatrností překonat trasu lyžařského vleku a sjezdové trati Amálka (pokud jsou v provozu). V sedle na Studenově je další možnost občerstvení ( venkovní bufet, chata Studenov). Zde se trasa napojuje na hřebenovou cestu vedoucí z  Ručiček na Čertovu horu. Po krátkém vydatném stoupání míjí Janovu skálo a rovinatým terénem s mírným sjezdem se napojuje na horní úsek modré sjezdovky. Po jejím okraji vystoupá mírným sklonem na vrchol Čertovy hory. Návrat do Harrachova je možný ve 4 variantách, uvedených v popisu trasy č.1


Trasa 4 - Do údolí Mumlavy

Mapa skialp - Harrachov
Převýšení 254 m
Délka 9 km

Trasa začíná na běžeckém stadionu a vede v souběhu s trasu č. 3 až k bývalému Sporthotelu Rýžoviště. Zde je nutné přejít přes silnici a cca po 100 m odbočit ostře vlevo méně znatelnou pěšinou po žluté turistické značce, vydatně stoupající šikmo vlevo svahem na hřeben Ptačince. Zde trasa pokračuje zvlněným terénem až po  prudší sjezd  k Mumlavskému vodopádu. Mumlavu překonává po lávce pod vodopádem a napojuje se na hlavní lyžařskou magistrálu vedoucí na Krakonošovu snídani. Tento druhý úsek trasy je často v zimě využíván pěšími turisty, třeba dbát zvýšené opatrnosti. V blízkosti Mumlavy často vystupují z podkladu kameny, při horších sněhových podmínkách na začátku a konci zimy může být tento úsek trasy nesjízdný. Od vodopádu trasa pokračuje mírně vzhůru podél Mumlavy až po Lubošský most. Zde zahýbá ostře vpravo, po mostě překonává Mumlavu a pokračuje nejprve prudce vzhůru a dále příjemnou vrstevnicovou cestou až na rozcestí pod Ptačincem. Zde odbočuje vpravo a krásným závěrečným sjezdem končí v Rýžovišti.


Trasa 5 - Údolím Kamenice

Mapa skialp - Harrachov
Převýšení 360 m
Délka 9 km

Trasa začíná u parkoviště před marketem Norma. Mírným stoupáním dosáhne až  k silničnímu obchvatu Harrachova, který překonává podchodem. Odtud pokračuje po lesní silničce stále vzhůru, po chvíli již v kontaktu s říčkou Kamenicí, kterou dvakrát kříží po mostě. Nad druhým mostem již opouští pohodlnou silničku a stoupá ostře vzhůru cestou kolem plotnového vodopádu Kamenice až po křížení s lesní cestou Terex. Po ní pokračuje vpravo mírným stoupáním na rozcestí Pod Jakšínem, které je nejvyšším místem trasy s nadmořskou výškou 1055 m. Zde je turistický přístřešek KRNAPU- jediné místo na trase, kde je možné si odpočinout a občerstvit se - bohužel pouze z vlastních zdrojů. Zde trasa opouští lesní cestu Terex a odbočuje vpravo dlouhým sjezdem až na další vrstevnicovou cestu, po které zahýbá opět vpravo a pokračuje rovinatým úsekem až po křížení s lesní svážnicí nazývanou Sáňkařská dráha. Za dobrých sněhových podmínek je možné po ní odbočit vlevo dolů a absolvovat další pěkný sjezd až na další vrstevnicovou cestu zvanou Harrachova cesta. Po ní vpravo se po pár desítkách metrů trasa vrací k podchodu pod silničním obchvatem, odkud se krátkým sjezdem dostává zpět v výchozímu bodu. Při horších sněhových podmínkách se doporučuje neodbočovat na lesní svážnici, ale pokračovat po pevné vrstevnicové cestě, která ústí přibližně v polovině výstupové trasy údolím Kamenice a po ní se vrátit dlouhým sjezdem zpět do výchozího bodu.

Pravidla FIS pro chování na sjezdovce

Kontakt


Sportovní areál Harrachov a.s.
Harrachov 225, 512 46 Harrachov
PO BOX: 42
e-mail:areal@skiareal.com
tel: 00420 481 529 353

Slevy

Harrachov card
Copyright: MS 2011 - 2016 (c)