Facebook
Napisz do nas
Česky
Deutsch
English
Polski
Sportovní areál Harrachov a.s.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Jeżeli nie jeste¶ fanem narciarstwa zjazdowego a kusi Cię widok za¶nieżonego krajobrazu i wysiłek na biegówkach, możesz skorzystać z ponad 100 km tras narciarstwa biegowego przygotowywanych w Harrachovie dla sprawnych amatorów sportu. Z centrum miasta prowadz± trudne trasy, których trudno¶ć i przygotowanie odpowiada trasom o charakterze wyczynowym. Biegn±ca po górskich grzbietach magistrala karkonoska, na któr± można wej¶ć przy górnych stacjach kolei linowych, jest pod względem trudno¶ci turystyczna i przygotowywana jako crosscountry. Trasy biegowe w s±siednich Jakuszycach, na płaskowyżu na wysoko¶ci około 1000 m n.p.m. s± turystyczne, ale przygotowywane s± jak wyczynowe. Wystarczy wybrać.

Nasze trasy biegowe s± najdłuższe w ¶rodkowej Europie i zaprowadz± Państwa do najpiękniejszych miejsc w Karkonoszach.

bilestopy.cz

Aktualny stan tras narciarstwa biegowego
FOTOGALERIE
Sportovní areál Harrachov
Sportovní areál Harrachov
Sportovní areál Harrachov
Sportovní areál Harrachov
Sportovní areál Harrachov
Sportovní areál Harrachov
Sportovní areál Harrachov
Sportovní areál Harrachov
Sportovní areál Harrachov
Sportovní areál Harrachov
Sportovní areál Harrachov
Sportovní areál Harrachov
Sportovní areál Harrachov
Sportovní areál Harrachov
Sportovní areál Harrachov
Sportovní areál Harrachov
Sportovní areál Harrachov
Sportovní areál Harrachov
Sportovní areál Harrachov

Trasy biegowe w Harrachovie i okolicach

Bílé stopy - www.bilestopy.cz

Kontakt


Sportovní areál Harrachov a.s.
Harrachov 225, 512 46 Harrachov
PO BOX: 42
e-mail:areal@harrachov.cz
tel: 00420 481 529 353

Slevy

Harrachov card
Copyright: MS 2011 - 2016 (c)