Facebook
Napište nám
Česky
Deutsch
English
Polski
Sportovní areál Harrachov a.s.
INFO

Okolí Harrachova láká spousty zajímavých míst, kde je moľno se pokochat překrásným rozhledem na přírodu Krkonoą. Vaąi cestu vám můľe zpříjemnit lanová dráha Harrachov - Čertova hora, která vás dopraví aľ na vrchol Čertovy hory. Kaľdý si můľe vybrat trasu od méně náročné (krátké trasy pro rodiny s dětmi) aľ po náročné.

S krkonoąskými cyklobusy jsou i vzdálené cíle dosaľitelné. Nejsou určeny pouze pro cyklisty, ale i pro pěąí turisty. Harrachov leľí na samém západním okraji Krkonoą a slouľí jako východisko pro výlety předevąím v západních Krkonoąích.
Celý text >>>

S podporou cyklobusů se vąak nemusíte zaleknout ani vzdálenějąích cílů. Hlavní krkonoąská hřebenovka z Harrachov na Pomezní boudy měří 33 km a i kdyľ zrovna nejste polykači horských kilometrů, můľe být za pěkného počasí tato královská trasa nebo alespoň její část pro průměrně zdatného turistu zvládnutelným cílem a nezapomenutelným záľitkem. Z Pomezních bud odjíľdí bus zpět do Harrachova o prázdninách denně, v září o víkendu, kaľdý čtvrtek a 28.9. Projíľdí trasou přes Janské lázně, Vrchabí, Benecko, Vítkovice v Krkonoąích, Jablonec nad Jizerou a Rokytnici nad Jizerou. Hřebenovku je moľné absolvovat i v méně náročné jiľní variantě se zakončením na Černé hoře se závěrečným sjezdem lanovkou na Janských lázní.

Pokud se někomu zdá hřebenovka přece jen přílią dlouhá, lze zvolit některou z méně náročných přechodových tras a na zpáteční bus nasednout v některém z uvedených míst. Jedna z nejkrásnějąích vede z harrachovské Čertovy hory přes Studenov, Dvoračky, Horní Mísečky a ®alý na Benecko.

CYKLOBUSY A AUTOBUSY
FOTOGALERIE
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov

TURISTICK MAPA


Turistick msta v okol Harrachova

Janova skla GPS: Loc: 5045'16.468"N, 1526'11.08"E

turistika Krkonoe
Harrachov Janova Skla
Janova skla - turistick znakaVyhldka Janova skla. Skaln vyhldka v masivu ertovy hory s omezenm vhledem na zpadn Krkonoe a polskou Szrenici. Je vzlena pouze 1km od horn stanice lanovky Harrachov - ertova hora

Studenov GPS: Loc: 5044'55.154"N, 1526'48.337"E

turistika Krkonoe
Harrachov Studenov
Studenov - turistick znaka- turistick znakaRozcest Studenov. Ze Studenova je mon pokraovat k dalmu rozcestturistick znaka Ruiky, nebo sejt do doln turistick znakaRokytnice, do hornturistick znakaRokytnice a nebo zpt do Harrachova naturistick znaka Rovit. Na Studenov je tak monost oberstven.

Ruiky GPS: Loc: 5044'59.601"N, 1529'3.101"E

turistika Krkonoe
Harrachov Ruiky
Ruiky - turistick znaka Dalm dleitm rozcestm pi cest od horn stanice harrachovsk lanovky jsou Ruiky. Asi 1km pod Ruikami se nachz turistick znaka horn stanice lanovky Horn domky vedouc do horn Rokytnice.(mono na spolen lstek Harrachov/Rokytnice). Dal cesta z Ruiekturistick znakaturistick znaka vede na horskou chatu Dvoraky. Dal cesta pak vede zpt do turistick znakaHarrachova Rovit, nebo pes Kldovu cestu na Krakonoovu sndani.

Dvoraky GPS: Loc: 5044'51.217"N, 1530'41.601"E

turistika Krkonoe
Dvoraky Krkonoe
Dvoraky - Na cest z Ruiek naturistick znaka Dvoraky se mete pokochat ndhernm pohledem na dol Rokytnice nad Jizerou. turistick znakaturistick znaka turistick znaka Bouda Dvoraky lec v nadmosk vce 1140 m na jinm svahu Lys hory.

Kotel GPS: Loc: 5045'8.474"N, 1531'46.499"E

turistika Krkonoe
Krkonoe Kotel
Kotel (dve Kokrh) turistick znakaje dominujic svorov vrchol ve vce 1435 m.n.m Na jihovchodnch svazch Velk koteln jma a Mal koteln jma - typyck ledovcov kary se zbytky morn a vzcnou kvtenou. Na severnm svahu kotle se nachz Renina zahrdka. Jedn se o dosud zachoval geometrick obrazec z vyrovnanho valu kamen nejasnho pvodu.

Harrachovy kameny GPS:Loc: 5045'18.544"N, 1532'21.42"E

turistika Krkonoe
Krkonoe Kotel
Blokovit Harrachovy kameny turistick znaka jsou nejznmjm tvarem na vnitnm hbetu Krkono a n nad hranou Velk Koteln jmy. Nedaleko se nachzej ulov skly, sousti bonch rozsoch poho, kter se svauj na polskou stranu .

Mohyla Hane a Vrbaty GPS:Loc: 5045'7.897"N, 1532'55.388"E

turistika Krkonoe
Mohyla Hane a Vrbaty
Mohyla turistick znaka byla postavena na Vrbatov vin 1400 metr nad moem a nedaleko Vrbatovy boudy na pamtku lya Bohumila Hane a Vclava Vrbaty, kte nedaleko odtud zahynuli 24.3.1913 pi lyaskm mistrovkm zvod na 50 kilometr. Od mohyly je krsn vhled na okoln panorama Krkono. V okol mohyly jsou pozstatky opevnn z 30. let 20. stolet, je slouily k ochran hranice.

Panavsk vodopd GPS: Loc: 5045'41.608"N, 1532'46.594"E

turistika Krkonoe
Panavsk vodopd
Panavsk vodopd turistick znaka je nejvy vodopd v R, jeho celkov vka je 148 metr. Tok ky Panavy zde opout Panavskou louku a pad do Labskho dolu. Pstup k vodopdu je po erven turistick znace mezi Labskou a Vrbatovou boudou.

Labsk bouda GPS: Loc: 5046'12.702"N, 1532'43.485"E

turistika Krkonoe
Labsk bouda
Zaloena turistick znaka po r. 1830 nad zvrem karu Labskho dolu, vyhoela 6.11.1965 a nov postavena jihozpadn od zboenit v r. 1975 podle projektu Ing. arch. Z. hka. V blzkosti na Labi patrn zbytky mal ndre, slouc dve k nadren vody pro Labsk vodopd. Le na kiovatce nejznmjch a nejkrsnjch turistickch tras. Odtud se rozbhaj cesty do vech atraktivnch st Krkono do pindlerova Mlna, Hornch Mseek, Harrachova, k prameni Labe, k Labskmu vodopdu a pindlerovce, odtud dl na Lun boudu, do Pece pod Snkou.

Pramen Labe GPS: Loc: 5046'32.151"N, 1532'10.216"E

turistika Krkonoe
Pramen Labe
Pramenturistick znaka na nejvznamnj esk eky Labe vyvr na Labsk louce, sousedc v tsn blzkosti sttn hranice s Polskem. Tento pramen v roce 1684 symbolicky vysvtil krlovhradeck biskup Jan z Talemberka a tak se Labsk louka stala definitivn eskm zemm. V roce 1968 byla provedena prava pramene Labe a nainstalovna kovov deska s erby mst, ktermi Labe protk. Mstem prochz tzv. esk cesta a je zde rozcestnk turistickch tras (erven, zelen a lut).

Snn jmy GPS: Loc: 5046'43.323"N, 1533'25.712"E

turistika Krkonoe
Snn jmy
Snn jmyturistick znaka turistick znakapolsk sttn prodn rezervace dvou ledovcovch kar o hloubce 215 m s rozpukanmi ulovmi stnami. Ve dn Velk Snn jmy dv ledovcov jezrka o hloubce do 1,5 m. V Mal Snn jm ediov la a do vky 1425 m. V okol ly vzcn kvtena ve 216 druzch (lomikmen snn, lomikmen vstcnolist aj.). Bouda nad jmami pipomn tvarem krakovsk hrad Wawel, proto m stejn nzev. Dnen podoba s vyhldkovou v z let 1895-1897. Od r. 1960 je v n rozhlasov a televizn vysla.

Violk GPS: Loc: 5046'50.77"N, 1532'44.336"E

turistika Krkonoe
Violk
Violk (Labski Szczyt)turistick znaka - skalnat vrchol na severnm okraji Labsk louky. Jedn se o skalnat kuel ulovch balvan (tor) porostl liejnkem zempisnm, na jin stran je 20 m vysok lenit stna. Vzhled ovlivuje mraziv zvtrvn.

Tvaronk GPS: Loc: 5047'5.394"N, 1530'52.359"E

turistika Krkonoe
Tvaronk
Tvaronkturistick znaka jeden z nejznmjch krkonoskch kamen. Jedn se o sekupen ulovch balvan "tvarkovitho" tvaru (tor) na hraninm hbetu. Nzev tak pipomn vrobu povstnch krkonoskch sr. Je dostupn nejen po cest, ale i od Voseck boudy. Vai pozornost pravdpodobn nejvce upout ploch uklonn viklan, kter mete vidt ve vrcholov sti skaliska. Nedaleko od tohoto msta se nachz turistick hranin pechod. Zatek Cesty esko-polskho ptelstv. Rozhled do Polska. Nedaleko na polskm zem vrazn vrchol Szrenica (Jnno, Jinono), kde kon lanovka (z r. 1928) ze Sklarske Poreby, dlouh 3 km.

Zsrenica GPS: Loc: 5047'31.565"N, 1530'49.582"E

turistika Krkonoe
Zsrenica
Hora Szrenica (u ns zvan t Jnono)turistick znaka se nachz v hlavnm krkonoskm hebeni (Slezsk heben). Jin od horskho stediska Szklarska Poreba, Vrcholek je jen asi 200 m od esk hranice. Je obklopen skalami a je vbornm vhledovm bodem. Doslova ze vech stran se zde sbhaj znaen trasy, vetn cesty od turistickho hraninho pechodu u Voseck boudy. Zde kon lanovka ze Sklarske Poreby, dlouh 3 km.

Voseck bouda GPS: Loc: 5046'58.459"N, 1530'39.21"E

turistika Krkonoe
Voseck bouda
Voseck boudaturistick znaka turistick znaka le v zpadn sti Krkono v prvn zn Krkonoskho nrodnho parku ve vce 1260 m n. m. Byla zaloena ped rokem 1743 jako senk, kolem roku 1790 slouila jako psteek pro devae a hospodsk staven. kalo se j esk nov nebo tak Frantiknsk, podle mnicha, kter zde pebval. Nzev "Voseck" zskala podle louky, na kter stoj. Pro turistick ely je vyuvna od roku 1896 a v roce 1900 byla pestavna a rozena. Svoji nynj podobu dostala pestavbou po skonen druh svtov vlky. Jako jedna z mla hebenovch bud nebyla nikdy zasaena porem. Jej dal raritou je neptomnost elektrick st, potebn energie je vyrbna dieselagregtem.

Krakonoova sndan GPS: Loc: 5045'54.292"N, 1530'24.626"E

turistika Krkonoe
Krakonoova sndan
Rozcest Krakonoova sndanturistick znaka Z Voseck boudy do Harrachova, pes turistick znaka Mumlavsk vodopdy. Nebo po turistick znaka Kldov cest na rozcest Ruiky. Dalturistick znaka kamenit cesta pak vede na Panavskou louku.

Mumlavsk vodopd GPS: Loc: 5046'14.774"N, 1527'10.64"E

turistika Krkonoe
Mumlavsk vodopd
Mumlavsk vodopdyturistick znaka se nachz na ece Mumlava na okraji Mumlavskho dolu pod Ptaincem. Jsou nejbohatm vodopdem na vodu tc se s hukotem po cel ce koryta do hloubky piblin 10 metr. Vodopdy zabraj cel eit a tvo v ulov skle ob kotle, tzv. ertova oka. Jedn se prohlubn, kter byly v ulovm podkladu vyhloubeny pohybem vody s kamnky. Nedaleko vodopd se nachz Mumlavsk bouda - pvodn harrachovsk hjovna, dnes vletn restaurace. Vodopdy jsou dobe pstupn pky i na kole po asfaltov cest, kde je zkaz vjezdu motorovch vozidel.

Kontakt


Sportovn arel Harrachov a.s.
Harrachov 225, 512 46 Harrachov
PO BOX: 42
e-mail:areal@harrachov.cz
tel: 00420 481 529 353

Slevy

Harrachov card
Copyright: MS 2011 - 2016 (c)