Facebook
Napište nám
Česky
Deutsch
English
Polski
Sportovní areál Harrachov a.s.
INFO

Nevíte, jak naložit s volným časem? Rádi byste si něčím zpestřili program? Proč ne! Naše horské středisko nabízí kromě sportu i relaxaci, zábavu a spoustu zážitků ze zajímavých míst. Nudit se u nás určitě nebudete, a to ani při nepřízni počasí...

FOTOGALERIE
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov

Atrakce a zajímavosti v Harrachově a okolí

Bobová dráha Harrachov

bobová dráha Harrachov
Harrachov Nový svět
50°46'43.97"N, 15°24'57.57"E

Bobová dráha v Harrachově je spolu s dopravním zařízením cca 1.000 metrù dlouhá, při 38 m převýšení, prùměrném sklonu 6 % a maximálním sklonu 12 %. Má 17 zatáček a dvě atraktivní nadzemní křížení. Pro možnost večerních jízd je vlek i dráha osvětlena.

Nerezové koryto dráhy a vleku je jako první v ÈR v celé délce vyhříváno. Pro dokonalé vyhřívání bylo spotřebováno 5 km topného drátu, který je v několika pramenech veden v celé délce zespodu dráhy a pojezdového tělesa vleku. Toto řešení výrazně zvýšilo kvalitu provozu po dešti nebo v zimě při sněžení, kdy dráha velmi rychle vyschne nebo rozmrzne.

Koupaliště

koupaliště Harrachov
Harrachov - Zákoutí
50°46'26.68"N, 15°26'4.38"E

Koupaliště je umístěno v nádherném prostředí horské přírody, v klidné části města Harrachov. Nechte se pozvat k aktivní či relaxační návštěvě. Přírodní Koupaliště - Tenisové kurty - Minigolf - Horolezecká stěna - Občerstvení - Dětské hřiště - Tenis.Sklárna, minipivovar, pivní lázně

Sklárna Harrachov
Harrachov - Nový svět
50°46'54.30"N, 15°25'8.21"E

Sklárna Novosad a syn je soukromá nejstarší sklárna v Èechách. Byla založena před rokem 1712 na jilemnickém panství hrabat Harrachù. Zachoval se zde tradiční zpùsob výroby. Unikátní 100 let stará historická brusírna skla, která je poháněná transmisemi a vodní turbínou. Vše je v téměř pùvodní podobě a plně funkční.

Sortiment výroby tvoří luxusní nápojové sklo, užitkové sklo a křiš»álové lustry. V roce 2002 byl přímo v areálu sklárny přistaven minipivovar s restaurací. Zde se naskýtá vyhlídka do hutní haly s pecemi a tak náštěvníci mohou shlédnout skláře přímo při práci.

Pivní lázně jsou zcela výjimečné. Jedná se o terapii v klidném a malebném prostředí, kterou si mùžete vychutnat zcela sami v jednoduché vaně a nebo jako pár ve dvojvaně. Tento zážitek mùžete obohatit o relaxační masáž. Pivní lázeò trvá 30 minut a po té přichází fáze relaxace, také 30 minut (celá procedura pivních lázní trvá 60 minut). Při každé této fázi mùžete vychutnat jedno malé pivo z místního pivovaru, odkud také pochází veškeré používané pivní produkty.

Exkurze do areálu sklárny se uskutečòují pondělí až neděle, vždy od 8:00 do 15:00 hodin. Prohlídka provozu a muzea trvá asi 1 hodinu.

Mumlavské vodopády

Mumlavské vodopády
Harrachov
50°46'14.43"N, 15°27'12.15"E

Jsou nejbohatším vodopádem na vodu řítící se s hukotem po celé šířce koryta do hloubky přibližně 10 metrù. Vodopády zabírají celé řečiště a tvoří v žulové skále obří kotle, tzv. Èertova oka. Jedná se prohlubně, které byly v žulovém podkladu vyhloubeny pohybem vody s kamínky. Nedaleko vodopádù se nachází Mumlavská bouda - pùvodně harrachovská hájovna, dnes výletní restaurace.


Ski museum Harrachov

Ski museum Harrachov
Harrachov
49°20'24.81"N, 14°42'51.63"E

Expozice: Historie Harrachova, lyže, sport. Ocenění rodákù, činnosti (sklárna, doly, lesy - KRNAP).

Zajímavosti: Socha Krakonoše, pohár (skleněný, broušený) pro vítěze MS v letech na lyžích (výška 120 cm).

Expozice Šindelka

Expozice ©indelka
Harrachov - Autobusové nádraží
50°46'11.45"N, 15°26'15.01"E

Lesnická expozice je umístěna v přízemí budovy a seznamuje návštěvníky s celou lesnickou problematikou, od vytěžení lesního porostu přes přiblížení kmenù k cestám a jejich odvoz k dalšímu zpracování až po následnou obnovu lesa a péči o něj.

Myslivecká expozice v patře budovy se věnuje myslivosti od historie po současnost: připomíná např. myslivecké tradice, lovnou zvěř, lovecké zbraně a psy, myslivost v umění a běžném životě.

Na pěti místech expozice běží nepřetržitě krátké videopořady bez komentáře k jednotlivým tématùm a v patře je navíc promítací kout s projekcí krásných záběrù z přírody, doplněných hudebním doprovodem.

Zubačka

Zubačka Harrachov
Harrachov - Mýtiny
50°46'17.88"N, 15°23'35.01"E

Mezi zajímavosti Harrachova se též právem řadí ozubnicová železniční dráha mezi Tanvaldem a Harrachovem, která byla vyhlášena národní technickou památkou. Tato železnice byla v minulosti dùležitým spojem mezi Èeskou republikou a Polskem a během 2. světové války i dùležitou trasou do Berlína. V současné době je tato tra» díky celkovému úpadku železniční dopravy využívána převážně pro turistické účely a pro osobní dopravu do Harrachova. Dnes už i do sousedního Polska.

Kontakt


Sportovní areál Harrachov a.s.
Harrachov 225, 512 46 Harrachov
PO BOX: 42
e-mail:areal@skiareal.com
tel: 00420 481 529 353

Slevy

Harrachov card
Copyright: MS 2011 - 2016 (c)