Facebook
Napište nám
Česky
Deutsch
English
Polski
Sportovní areál Harrachov a.s.
INFO

Nevíte, jak naloľit s volným časem? Rádi byste si něčím zpestřili program? Proč ne! Naąe horské středisko nabízí kromě sportu i relaxaci, zábavu a spoustu záľitků ze zajímavých míst. Nudit se u nás určitě nebudete, a to ani při nepřízni počasí...

FOTOGALERIE
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov

Atrakce a zajímavosti v Harrachově a okolí

Bobov drha Harrachov

bobov drha Harrachov
Harrachov Nov svt
5046'43.97"N, 1524'57.57"E

Bobov drha v Harrachov je spolu s dopravnm zazenm cca 1.000 metr dlouh, pi 38 m peven, prmrnm sklonu 6 % a maximlnm sklonu 12 %. M 17 zatek a dv atraktivn nadzemn ken. Pro monost veernch jzd je vlek i drha osvtlena.

Nerezov koryto drhy a vleku je jako prvn v R v cel dlce vyhvno. Pro dokonal vyhvn bylo spotebovno 5 km topnho drtu, kter je v nkolika pramenech veden v cel dlce zespodu drhy a pojezdovho tlesa vleku. Toto een vrazn zvilo kvalitu provozu po deti nebo v zim pi snen, kdy drha velmi rychle vyschne nebo rozmrzne.

Lanov centrum PROUD - Harrachov

Lanov centrum Harrachov
soutok Jizery s Mumlavou
5045'39.58"N, 1523'27.14"E

Nachz se v Krkonoskm nrodnm parku na soutoku eky Jizery s Mumlavou. Arel se rozkld na ploe cca 5.500 m2 a cel je situovn ist v prod. Pi programu Vs tedy nebude nic rozptylovat a vy si tak budete moci intenzivn vychutnat jedinen zitky.

Koupalit

koupalit Harrachov
Harrachov - Zkout
5046'26.68"N, 1526'4.38"E

Koupalit je umstno v ndhernm prosted horsk prody, v klidn sti msta Harrachov. Nechte se pozvat k aktivn i relaxan nvtv. Prodn Koupalit - Tenisov kurty - Minigolf - Horolezeck stna - Oberstven - Dtsk hit - Tenis.

Tern tykolky

tykolky Harrachov
Harrachov - Centrum
5046'27.85"N, 1525'27.22"E

Blzko centra Harrachova najdete pjovnu ternnch motorovch tykolek a tra je k dispozici tak. Monost zapjen dtstkch tykolek. Krom cvin trati se mete projet i na silnici. Cena od 50 K...Sklrna, minipivovar, pivn lzn

Sklrna Harrachov
Harrachov - Nov svt
5046'54.30"N, 1525'8.21"E

Sklrna Novosad a syn je soukrom nejstar sklrna v echch. Byla zaloena ped rokem 1712 na jilemnickm panstv hrabat Harrach. Zachoval se zde tradin zpsob vroby. Uniktn 100 let star historick brusrna skla, kter je pohnn transmisemi a vodn turbnou. Ve je v tm pvodn podob a pln funkn.

Sortiment vroby tvo luxusn npojov sklo, uitkov sklo a kilov lustry. V roce 2002 byl pmo v arelu sklrny pistaven minipivovar s restaurac. Zde se naskt vyhldka do hutn haly s pecemi a tak ntvnci mohou shldnout skle pmo pi prci.

Pivn lzn jsou zcela vjimen. Jedn se o terapii v klidnm a malebnm prosted, kterou si mete vychutnat zcela sami v jednoduch van a nebo jako pr ve dvojvan. Tento zitek mete obohatit o relaxan mas. Pivn lze trv 30 minut a po t pichz fze relaxace, tak 30 minut (cel procedura pivnch lzn trv 60 minut). Pi kad tto fzi mete vychutnat jedno mal pivo z mstnho pivovaru, odkud tak pochz veker pouvan pivn produkty.

Exkurze do arelu sklrny se uskuteuj pondl a nedle, vdy od 8:00 do 15:00 hodin. Prohldka provozu a muzea trv asi 1 hodinu.

Mumlavsk vodopdy

Mumlavsk vodopdy
Harrachov
5046'14.43"N, 1527'12.15"E

Jsou nejbohatm vodopdem na vodu tc se s hukotem po cel ce koryta do hloubky piblin 10 metr. Vodopdy zabraj cel eit a tvo v ulov skle ob kotle, tzv. ertova oka. Jedn se prohlubn, kter byly v ulovm podkladu vyhloubeny pohybem vody s kamnky. Nedaleko vodopd se nachz Mumlavsk bouda - pvodn harrachovsk hjovna, dnes vletn restaurace.


Bowling Club Harrachov

Bowling Club Harrachov
Harrachov
5046'6.98"N, 1526'33.85"E

Bowling Club Harrachov v Krkonoch nabz: Bar - Billiard - ipky - Karambol - Zbavn automaty - Dtsk koutek - Firemn akce v. oberstven

Ski museum Harrachov

Ski museum Harrachov
Harrachov
4920'24.81"N, 1442'51.63"E

Expozice: Historie Harrachova, lye, sport. Ocenn rodk, innosti (sklrna, doly, lesy - KRNAP).

Zajmavosti: Socha Krakonoe, pohr (sklenn, brouen) pro vtze MS v letech na lych (vka 120 cm).

Expozice indelka

Expozice indelka
Harrachov - Autobusov ndra
5046'11.45"N, 1526'15.01"E

Lesnick expozice je umstna v pzem budovy a seznamuje nvtvnky s celou lesnickou problematikou, od vyten lesnho porostu pes piblen kmen k cestm a jejich odvoz k dalmu zpracovn a po nslednou obnovu lesa a pi o nj.

Mysliveck expozice v pate budovy se vnuje myslivosti od historie po souasnost: pipomn nap. mysliveck tradice, lovnou zv, loveck zbran a psy, myslivost v umn a bnm ivot.

Na pti mstech expozice b nepetrit krtk videopoady bez komente k jednotlivm tmatm a v pate je navc promtac kout s projekc krsnch zbr z prody, doplnnch hudebnm doprovodem.

Zubaka

Zubaka Harrachov
Harrachov - Mtiny
5046'17.88"N, 1523'35.01"E

Mezi zajmavosti Harrachova se t prvem ad ozubnicov eleznin drha mezi Tanvaldem a Harrachovem, kter byla vyhlena nrodn technickou pamtkou. Tato eleznice byla v minulosti dleitm spojem mezi eskou republikou a Polskem a bhem 2. svtov vlky i dleitou trasou do Berlna. V souasn dob je tato tra dky celkovmu padku eleznin dopravy vyuvna pevn pro turistick ely a pro osobn dopravu do Harrachova. Dnes u i do sousednho Polska.

Kontakt


Sportovn arel Harrachov a.s.
Harrachov 225, 512 46 Harrachov
PO BOX: 42
e-mail:areal@harrachov.cz
tel: 00420 481 529 353

Slevy

Harrachov card
Copyright: MS 2011 - 2016 (c)