Facebook
Napisz do nas
Česky
Deutsch
English
Polski
Sportovní areál Harrachov a.s.
Stanovy spoleènosti

Kompleks sportowy Harrachov Inc.

Forma prawna: Spółka akcyjna
Kapitał podstawowy:    149.976.000 Kè
REGON: 47468149
Dyrektor spółki:    Jiří Krejčí

Akcjonariusze

Česká unie sportu akcií   56,5% akcji
Svaz lyžařù České republiky    37,6 % akcji
Město Harrachov   4,0 % akcji
Investiční společnost Sportlease s.r.o. Praha   1,9 % akcji

Zarząd spółki

Marek Hájek -    Prezes spółki
Jiří Krejčí -    Wiceprezes spółki
Petr Ditrich -    Członek zarządu
Karel Dlouhý -    Członek zarządu
Lukáš Heřmanský -    Członek zarządu

Rada nadzorcza

Zdeněk Krátký -    Prezes rady nadzorczej
Vítěslav Holub -    Wiceprezes rady nadzorczej
Jakub Janda -    Członek rady nadzorczej

Kontakt


Sportovní areál Harrachov a.s.
Harrachov 225, 512 46 Harrachov
PO BOX: 42
e-mail:areal@harrachov.cz
tel: 00420 481 529 353

Slevy

Harrachov card
Copyright: MS 2011 - 2016 (c)