Facebook
Napisz do nas
Česky
Deutsch
English
Polski
Sportovní areál Harrachov a.s.
INFO
INFO

Kolejka linowa czynna w godzinach 8:00 - 16:00.
Wyciąg narciarski Doplik czynny w godz. 00:00 - 00:00.
Jazdy wieczorne Doplik 00:00 - 00:00.
Uwaga: w czasie między godz. 00:00 -00:00 przerwa przeznaczona na przygotowanie trasy zjazdowej

We wszystkich kasach obok dolnych stacji kolejek linowych można wykupić pełny sortyment biletów /karnetów/ według cenniku, tu też można wykupić bilety ze zniżką. We wszystkich kasach, obok dolnych stacji LD, czyli kolejek linowych można płacić kartą kredytową. U obsługi wyciągu narciarskiego Doplik można wykupić tylko następujące bilety /karnety/ bilet na 7 przejazdów i bilet na jazdy wieczorne. Nie można tu korzystać ze zniżki. Wszystkie rodzaje biletów wydawane są na karty chipowe, z wyjątkiem przejazdów indywidualnych. Przejazdy indywidualne wystawiane są na arkuszu jednorazowym. Kaucja zwrotna za kartę chipową wynosi 50 koron czeskich.

Po zamknięciu kas kartę można oddać w automacie przy kasie głównej, w szkołach narciarskich, wypożyczalniach oraz restauracjach przy dolnych stacjach.

INFO

Cennik zima 2023 / 2024

DOROŚLI
od 18 lat
MŁODZIEŻ / SENIOR
14 - 17
DZIECI
6 - 13 lat
...

Ceny obowiązują: od 9.3. 2024

2 godziny
490,- +50
440,- +50
340,- +50
3 godziny
590,- +50
530,- +50
410,- +50
4 godziny
710,- +50
640,- +50
500,- +50
6 godzin KOMBI
1 080,- +50
970,- +50
760,- +50
12:00 - 16:00
630,- +50
570,- +50
440,- +50
13:00 - 16:00
510,- +50
460,- +50
360,- +50
14:00 - 16:00
430,- +50
390,- +50
300,- +50
7 jazd LV Dopplik
150,- +50
150,- +50
150,- +50
1 PRZEJAZD JEDNORAZOWY (na liczbę punktów lub bilet jednorazowy.)
160,-
140,-
110,-
rabat z Harrachov Card.

Wszystkie rodzaje biletów wydawane są na karty chipowe, z wyjątkiem przejazdów indywidualnych. Przejazdy indywidualne wystawiane są na arkuszu jednorazowym. Pozostałe karnety czasowe dostępne są na życzenie. Kaucja zwrotna za kartę chipową wynosi 50 koron czeskich. Po zamknięciu kas kartę można oddać w automacie przy kasie głównej kolei linowej Delta lub w szkołach narciarskich, wypożyczalniach oraz restauracjach przy dolnych stacjach kolei linowej.

W sezonie zimowym jest możliwy przewóz podróżujących wyłącznie z nartami lub snowboardem na nogach.

CZYNNE

 • Kasy główne 07:30 - 16:00
  - po godz. 16:00 karty chipowe można oddać w automacie znajdującym się obok głównej kasy oraz w innych punktach, zakup karnetu punktowego na jazdy wieczorne możliwy na kolei linowej Doplik
 • Koleje linowe Alfa, Delta 08:00 - 16:00
 • Wyciąg narciarski Doplik 00:00 - 00:00
 • Jazdy wieczorne Doplik 00:00 - 00:00
  Jazdy wieczorne - sezon wysoki: wyciąg Doplik 16.00-20.00
  Jazdy wieczorne - sezon niski: wyciąg Doplík - wyciąg może być nieczynny lub funkcjonować w ograniczonym lub skróconym czasie
  Sezon pośredni - jazdy nocne: Wyciąg może być nieczynny lub funkcjonować wograniczonym lub skróconym czasie.
  Uwaga:
  W godzinach 16:25-16:50 może nastąpić przerwa na wyciągu Doplík przeznaczona na techniczne przygotowanie trasy zjazdowej, która ujęta jest w cenie biletu.
 • W kasie pomocniczej można u obsługi wyciągu Doplík kupić tylko 2 rodzaje biletów, bilet na 7 przejazdów w cenie 100 CZK i bilet na jazdy wieczorne w cenie 270 CZK.


KARNETY PUNKTOWE

 • Punkty pozostające na bilecie (karnecie), które nie wystarczają już na jeden przejazd, zostaną automatycznie doliczone do kolejnego biletu punktowego. Jeżeli nie zostanie skasowany kolejny bilet, bramka nie umożliwi przejścia.
 • Bilety punktowe sprzedawane są w obowiązujących wartościach zgodnie z cennikiem lub w wartościach opcjonalnych w zakresie od 30 do 600 punktów.
 • Karta chipowa na bilety punktowe wyposażona jest w blokadę czasową wynoszącą 1 minutę, w czasie której nie można jej ponownie użyć!!!
 • Karnet punktowy jest ważny przez jeden sezon.

KOMBI SEZON - 10 godzin w sezonie

 • Z biletu można korzystać przez dowolne 10 godzin w sezonie.
 • Ważne przez cały sezon po 60 minutach bloków.
 • Z biletu odliczana jest każdorazowo każda nowa rozpoczęta godzina po przyłożeniu do turnikietu.
 • Minimalny odliczany czas wynosi 1 godzinę.


DZIECI

 • Za dzieci uważane są osoby w wieku od 6 do 13 lat.
 • Za młodzież uważane są osoby w wieku od 14 do 17 lat.
 • Dziecko poniżej 6. roku życia w towarzystwie rodzica jeżdzącego na nartach lub osoby powyżej 15. roku życia ma przejazd bezpłatny.
 • Każde kolejne dziecko do lat 6, które zajmuje samodzielne miejsce na wyciągu/kolei lub dziecko jeżdżące samodzielnie na nartach, musi posiadać ważny bilet.


KARTY CHIPOWE

 • Na karty czipowe wydawane są wszystkie rodzaje biletów oprócz przejazdu pojedynczego. Kaucja zwrotna za kartę czipową wynosi 50 CZK. Kaucja zwrotna na kartę czipową z kodem kreskowym wynosi 70 CZK (tych kart czipowych nie można zwracać do automatu).
 • Karty czipowe należy oddać priorytetowo w automacie przy kasie głównej kolei linowej Delta i Alfa, a także w kasach kolei linowej Delta, kolei linowej Alfa i w obiektach noclegowych.

Wyciąg z regulaminu

 • Umowne warunki przewozowe dla użytkowników urządzeń przewozowych oraz Zasady poruszania się na trasach narciarskich umieszczone są w pełnym brzmieniu przy kasach, na www.skiareal.com, są także dostępne u kierownika ruchu. Brak ich przestrzegania może skutkować zerwaniem umowy o przewozie.
 • Bilety są nieprzenośne i ważne w okresie swojej ważności lub do końca sezonu. Jeżeli bilet zostanie użyty przez osobę nieuprawnioną, może zostać zablokowany. Koniec sezonu ustala kierownictwo spółki w zależności od warunków pogodowych i związany jest z  zakończeniem pracy urządzeń przewozowych. Data końca sezonu wskazana na bilecie jest tylko orientacyjna.
 • Pasażerowie są zobowiązani podczas wsiadania, transportu oraz wysiadania zachowywać się tak, aby nie spowodował niebezpieczeństwo sobie ani dla pozostałych pasażerów.
 • Wykupieniem karnetu /biletu/ i wykorzystaniem prawa do przewozu pasażer zobowiązuje się respektować umowne warunki przewozowe, wskazówki dla pasażerów, wskazówki pracowników obsługi urządzenia przewozowego oraz wskazówki wyrażone za pomocą znaków (piktogramów).
 • Osoba posiadająca karnet /bilet/ zobowiązana jest przedstawić go na prośbę do kontroli pracownikom obsługi urządzenia przewozowego.
 • Rekompensata niewykorzystanych karnetów /biletów/ jest możliwa tylko w przypadku, gdy przepustowość urządzeń przewozowych spadnie poniżej 50%% na czas dłuższy niż 1,5 godziny. Za zgubione karnety /bilety/ rekompensata nie przysługuje.
 • Każdy użytkownik, który wstępuje na trasy narciarskie, porusza się po nich na własne niebezpieczeństwo i zobowiązany jest zachowywać się tak, aby nie spowodował niebezpieczeństwa dla siebie ani innych użytkowników lub nie wyrządził mu szkody. Zobowiązany jest przy tym respektować zasady bezpiecznego poruszania się po trasach narciarskich.
 • Wiążące zasady, instrukcje i warunki użytkowania urządzeń transportowych oraz nartostrad są opublikowane w kasach i są do dyspozycji u kierownika operacyjnego. W przypadku ich niedotrzymywania, przede wszystkim w przypadku poruszania się poza wyznaczonymi trasami zjazdowymi, administrator zastrzega sobie prawo wykluczenia takiego uczestnika z przewozu.


RABATY NA KARNETY

 • Wiosenny zjazd cen - od 29.03.2021 r. ceny biletów co tydzień obniżamy o 5% do minimalnej ceny 250 CZK. Dotyczy to wyłącznie biletów dziennych i popołudniowych.
 • Zniżki na podstawie karty Harrachov Card można wykorzystać wyłącznie przy zakupie on-line, 10% - dzienny, popołudniowy, kombi bilet, pojedyncze przejazdy i bilety na wyciąg DOPLÍK, 15% - bilety kilkudniowe, 20% - bilety punktowe
 • Pakiety rodzinne - 1+1, 1+2, 2+1, 2+2. Pakiety zawierają 1 lub 2 pełnopłatne bilety dla dorosłych oraz 1 lub 2 bilety dziecięce ze zniżką 25%. Pakiety rodzinne można w trakcie sezonu kupić tylko w ramach asortymentu biletów wielodniowych.
 • Zniżki udzielane są wyłącznie w głównych kasach przy dolnych stacjach kolei linowych oraz przy zakupie on-line.
 • Zniżki nie są udzielane na bilety w obniżonej cenie, bilety rodzinne (można korzystać wyłącznie z jednego rabatu, zniżki nie sumują się).
 • Ceny ze zniżką zaokrąglane są do pełnych 5 CZK.

Kontakt


Sportovní areál Harrachov a.s.
Harrachov 225, 512 46 Harrachov
PO BOX: 42
e-mail:areal@skiareal.com
tel: 00420 481 529 353

Slevy

Harrachov card
Copyright: MS 2011 - 2016 (c)