Facebook
Napisz do nas
Česky
Deutsch
English
Polski
Sportovní areál Harrachov a.s.
INFO

Stoisz na nartach po raz pierwszy albo potrzebujesz tylko małego odświe¿enia swoich umiejêtności narciarskich? Chcesz nauczyć siê jazdy na snowboardzie lub po prostu chciałbyś na stoku powierzyć swoje dziecko doświadczonym instruktorom? Zachêcamy do wyboru jednej z naszych szkół narciarskich. Z pewnością znajdzie siê ta właściwa, oferta jest szeroka

Szkoły narciarskiej w Harrachovie

B+B Harrachov
Kontakt: e-mail: zakouti@email.cz
tel:+420 481 529329, +420 602 465 134

classic Harrachov
Kontakt: e-mail: info@classicskischool.cz
tel:+420 731 658 046

ggr Harrachov
Kontakt: e-mail: ggr@ggr.cz
tel:+420 605 746 211, +420 732 621 831

jpk Harrachov
Kontakt: e-mail: harrachov@jpk.cz
tel: +420 724 284 192, +420 481 529 635

skiploc Harrachov
Kontakt: e-mail: skola.skiploc@seznam.cz
tel: +420 481 528 093, +420 733 524 790

sunski Harrachov
Kontakt: e-mail: sunskiharrachov@seznam.cz
tel: +420 608 731 835, +420 777 018 813

SPORT ÈERMÁK

Sport Cermak Harrachov
Kontakt: e-mail: sportcermak@centrum.cz
tel: +420 603 579 584

Nauka jazdy na nartach i snowboardzie prowadzona nowoczesną metodą szkoły austriackiej i czeskiej z licencją Zrzeszenia Zawodowych Instruktorów Narciarstwa (APUL), obejmująca tak¿e videocoaching. Szkoła snowboardowa, dzieciêca szkoła narciarska, zajêcia prywatne, zajêcia grupowe, szkoła wieczorowa, narciarstwo biegowe i przewodnik skiturowy.
Nasi instruktorzy posiadają licencjê Zrzeszenia Zawodowych Instruktorów Narciarstwa (APUL) i rozmawiają w jêzykach obcych.

Preferujemy prywatne zajêcia narciarskie, które przynoszą najwiêksze efekty i rezultaty. Elementem zajêć jest tak¿e sporządzenie nagrania poddanego pó¼niejszemu videocoachingowi. Mamy tak¿e przygotowane medale dla dzieci.


Kontakt


Sportovní areál Harrachov a.s.
Harrachov 225, 512 46 Harrachov
PO BOX: 42
e-mail:areal@skiareal.com
tel: 00420 481 529 353

Slevy

Harrachov card
Copyright: MS 2011 - 2016 (c)